Hajdúsági Ingatlanközvetitő Iroda 4024 Debrecen Szent Anna utca 39-41. 52 / 320-422
LOGO

Néhány szó a LAKÁSBIZTOSÍTÁSRÓL

A lakásvásárlás nem egyszerű procedúra, különösen azoknak, akik először vágnak bele. Ön is hasonló cipőkben jár? Akkor biztosan tapasztalta már, hogy komoly döntések sorával kell szembesülnie, mely alól a legmegfelelőbb lakásbiztosítási fedezet nyújtó biztosító megtalálása sem kivétel.

Otthonunk legértékesebb tulajdonunk, melynek megfelelő védelmezése kihívást jelent. Gondoljon bele, előre nem látható események sorozata okozhat lakásában olyan jelentős károkat, melyek helyreállítása jelentős anyagi kiadással jár. Ebben a helyzetben minden valószínűséggel Ön is felértékeli a lakásbiztosítást.

Kívánom, hogy sose jusson el idáig. Segítségképpen összeállítottam egy hasznos tájékoztatót az alap tudnivalókról, ezzel szeretném segíteni a lakásbiztosítás megismerését.

A legtöbb biztosítás összetett védelmet kínál, melynek fő elemei a következők:

ÉPÜLET (ingatlan)- a biztosítás az Ön ingatlanára nyújt védelmet,az olyan sokak által rettegett eseményekre, mint pl.: tűz,robbanás,villámcsapás,vihar,felhőszakadás,árvíz,hónyomás, jégverés,földrengés,idegen tárgyak rádőlése ,idegen jármű ütközése,földcsuszamlás,kő és földomlás,ismeretlen építmény vagy üreg beomlása,vezetékes vízkár,üvegtörés Hitelre vásárolt lakásnál a bank kötelezően előírja a megfelelő lakásbiztosítás megkötését, de fontos, hogy ne csak a hitelösszeg erejéig, hanem teljes otthonának vagyonát védje. Az épület értékének meghatározásakor a forgalmi érték nem irányadó, mivel a biztosítási összegnek a mindenkori újraépítési költséget kell fedeznie. A valóságosnál alacsonyabb értéken történő biztosítás következménye az alulbiztosítottság, tehát egy bekövetkező kárnál a biztosító olyan arányban fizet, mint amilyen arányban van a tényleges érték a biztosítási összeghez.

SZEMÉLYES VAGYONTÁRGYAK (háztartási ingóság) - a családi és személyes tulajdont szintén védi a lakásbiztosítás az épületre nyújtott alap (elemi kár) és egyéb fedezeteken túl Magyarország és az EU más országaiban - a háztartási ingóság biztosítási összegének 5%-ának mértékéig, amit Ön vitt magával. Díjmentesen vállaljuk továbbá az áramszolgáltató több mint 8 órás, folyamatos szolgáltatás- kimaradás okozta, hűtőládában, fagyasztóban tárolt élelmiszerek megromlásából adódó károkat. A kellemetlen betörések ellen is megfelelő védelmet nyújt, de egyik legfontosabb része az, hogy milyen mértékben térül az Ön kára. Ezen értékek az ún. vagyonvédelmi előírásokhoz (elektronikus, mechanikai védelemi feltételek) kötődnek és ezen előírások függvényében a biztosítók limitálják a kárösszegek kifizetését, tehát nem mindegy, hogy pl. egy másfél milliós kár egészét, vagy csak felét fizetik ki. Az ingóság értékeinek meghatározása a biztosított feladata, fel kell mérni, hogy az adott ingatlanban található vagyontárgyak egy estleges totál kárnál mennyi összegből pótolhatók.

FELELŐSSÉG - a lakásbiztosítás felelősségi elemet is tartalmaz, amikor is a biztosító Ön helyett megtéríti azokat a személysérüléses vagy tárgyrongálási károkat, amit Ön az EU területén szerződésen kívüli harmadik személynek okoz, (gyalogos, kerékpáros, házi állattartó, ingatlan tulajdonosként) és kártérítési igénnyel lépnek fel Ön ellen.

A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK – választásaival a védelem teljessé tehető, saját életkörülményeihez igazítható. Ezek a következők lehetnek:

Beázás Térülnek a tetőfedésen, a panelhézagok szigetelésén és a káresemény előtt zárt nyílászárón keresztül beáramló csapadékvíz által okozott károk, évente egy alkalommal. Továbbá évente egy alkalommal max. 50.000 Ft-ig megtéríti a biztosító a nyitva felejtett nyílászárón beáramló csapadék által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat. Jelen biztosítási esemény kapcsán a biztosító nem téríti meg a beázást előidéző ok megszüntetésével (tetőjavítás, karbantartás, panelhézag szigetelés, nyílászáró javítás vagy csere) kapcsolatos költségeket.

Lakásdoktor Épületbiztosítás esetén köthető. Ha egy váratlan, a lakásában történt meghibásodás, kár miatt javítás szükséges, a 06-1-52-52-737 (06-1-LAKASDR) telefonszámon megszervezik a szakiparos tevékenységét. Ha a kár a biztosítási szerződésben foglalt eseményhez kapcsolódik, úgy annak költségeit a Biztosító állja a lakásbiztosítás feltételeinek megfelelően. Ezen túlmenően, a szolgáltatás magában foglal olyan assistance (gyors segítség) vagy vészelhárítás jellegű javításokat is meghatározott összeg erejéig, mint például a dugulás elhárítás, zárjavítás, ha abba beletörik a kulcs, vagy lakatosmunka, ha az ajtót ki kell nyitni egy elveszett kulcs miatt.

Garázsban tárolt személygépjármű biztosítása Az ingatlan kockázatviselési helyén lévő garázsban tárolt személygépjárműveiben biztosítási esemény (elemi kár, tűzkár, vízkár) következtében keletkezett kárait téríti, maximum a kötvényen feltüntetett biztosítási összeg erejéig. Megtéríti a biztosító a bármely biztosítótársaságnál CASCO biztosítással rendelkező károsultaknak a jelen szerződésben foglalt biztosítási esemény miatt ki nem fizetett önrészesedést.

Vandalizmus, grafitti Az épületek és építmények külső felületén vagy a talajhoz rögzített, használati jellegénél fogva szabadban lévő épületfelszerelési tárgyak (pl. kaputelefon külső egysége, kapunyitó motor, klíma, kamera, külső riasztó egység, postaláda, kerítés és kapu elemek, rögzített lámpatestek, rögzített játszótéri játékok, ereszcsatorna) rongálás, leszerelés vagy eltulajdonítás miatti helyreállítási és újra-beszerzési költségeit, valamint a graffitik miatti helyreállítási költségek fedezésében nyújt segítséget.

Szabadban tárolt vagyontárgyak Használati jellegénél fogva szabadban lévő ingóságokban, mint például: kerti bútor, hintaágy, napernyő, grillsütő, kerti gyerekjáték, mobil medence, kerékpár, babakocsi (kizárólag napközben átmenetileg kint hagyott) és háziállatokban (kivéve ló, marha) az alapbiztosítási események által okozott, valamint a rongálás vagy eltulajdonítás miatt keletkező károk.

Kerti növényzet biztosítása Az alapbiztosítási események által, udvari csőtörés feltáró munkálatai által, vandalizmussal okozott károk esetében megtéríti: az elpusztult növények újratelepítésének költségeit a vandalizmussal megsemmisült termés értékét.

Elfolyt víz Megtéríti a biztosító a biztosított épületben vagy annak ingatlanán bekövetkezett csőtörés miatt elfolyt víz értékét. A szolgáltatás biztosítási évenként egy alkalommal vehető igénybe.

Kiegészítő üvegtörés Megtéríti a biztosított épületek és lakások szerkezetileg beépített üvegtetőinek, üvegtégláinak és üvegfalainak (3m2-nél nagyobb fix üvegfelületek), télikertjeinek, taposóüvegeinek, kirakatainak törés és repedéskárait. Nem téríti meg a biztosító ezen kiegészítő keretén belül: az üvegházak, meleg- és hidegágyak, kirakatszekrények, név- és cégtáblák, tükörfelületek, az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésének kárait.

Különleges üvegfelületek törése Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító a biztosított háztartási ingóságok körében: az üvegasztalok, a bútorüvegek, az üvegmosdók, a zuhanykabinok, a szauna-ajtók és ablakok, kandalló-és cserépkályha ajtók, a tükrök, az akváriumok és terráriumok, a tűzhelyek üvegkerámia főzőlapjainak, bármely tűzhely üvegtetejének törés és repedés kárait. Nem téríti meg a biztosító a bútorüvegek, tükrök antik jellegéből következő értéktöbbletet, valamint a sérült üvegeket, tükröket magukban foglaló bútorok, keretek kárait.

Vállalkozások üvegbiztosítása A keresőtevékenység tárgyi eszközeinek körébe tartozó kirakatszekrények, név és cégtáblák, tükörfelületek, bútorüvegek, törés és repedéskárait téríti ez a lakásbiztosítás kiegészítő.

Munkanélküliség esetére szóló biztosítás Ha a szerződő elveszíti a munkáját, majd ezt követően a munkaügyi központ nyilvántartásba veszi, 6 havi díjnak megfelelő szolgáltatást nyújt a biztosító, melyet a következő 6 havi lakásbiztosítási díjba beszámít. A legnagyobb szükségben egy esetleges kár még nagyobb csapást jelenthet. a biztosítás ezen kiegészítője gondoskodik a védelemről az átmeneti munkanélküli időszakban is. A szolgáltatás igénybe vételének főbb feltételei: 9 hónapos folyamatos munkaviszony (min. heti 30 órás, határozatlan idejű, magyarországi), a munkanélküliség oka nem a munkavállaló felmondása, a munkanélküliség oka nem a munkavállaló szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával összefüggésben lévő felmondás, letelt a kockázatviselés kezdetétől számított 6 hónapos várakozási idő.

Kiterjesztett garancia biztosítás A kiterjesztett garancia szolgáltatás a biztosított lakásban található elektromos háztartási gépek és szórakoztató elektronikai eszközök meghibásodása esetén a javítási költségekre nyújt fedezetet. A biztosító évente (a szerződés biztosítási évfordulója szerint), 300.000 Ft értékhatárig állja a fentiekben meghatározott javítási költségek, károk térítését.

Füst-és koromszennyeződés A tűzkár nélküli füst és koromszennyezés károkra nyújt fedezetet (az alapbiztosítási események tűz kockázatánál kizárt). Nem téríti meg a biztosító az olyan szennyezésekből eredő károkat, melyet bármelyfajta dohányzás, gyertya, egyéb lánggal működő világító berendezés, párologtató eszköz, füstöl, a biztosítottak által gyújtott tűz (grillezés, falevélégetés, stb.) okoz.

Napkollektorok, napelemek Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító a biztosított épületek tetőszerkezetén vagy homlokzatán az előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített napkollektorok és napelemek az alapbiztosítási események vagy egyéb okból bekövetkező törés és repedéskárait, továbbá a vandalizmussal, eltulajdonítással okozott kárait. A vandalizmussal, eltulajdonítással okozott károk rendezésének feltétele a rendőrségen tett feljelentés.

Besurranás Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító: a nyitva felejtett ajtón vagy nyitott ablakon keresztül a biztosított jelenlétében észrevétlenül behatoló, vagy a biztosított által jóhiszeműen beengedett személy által eltulajdonított biztosított háztartási ingóság vagy értéktárgy kategóriába tartozó vagyontárgyak vagy a biztosított készpénz kárait. A biztosító térítésének feltétele a rendőrségnél tett feljelentés.

Elvesztés, elveszés Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító a biztosított épület bejárati ajtajához, ajtóihoz tartozó kulcsának(inak), a biztosítottól(aktól) való ellopása, vagy a biztosított(ak) által való elvesztése, a biztosított, Magyarország területen hatósági engedéllyel működő banknál vezetett lakossági folyószámlájához, hitelszámlájához kapcsolódó bank-, hitelkártyájának, valamint személyi okmányainak (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél) elvesztése, ellopása vagy egyéb a biztosított szándékától független okból való megsemmisülése.

Sportfelszerelés Megtéríti a biztosító a biztosítottak tulajdonában lévő, a háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó, szabadidős, hagyományos és extrém sportok felszerelési tárgyainak, a kockázatviselés helyén kívül, de az EU tagállamainak területén történt lopási kárait, amennyiben az eltulajdonítás a sport-, túra-, illetve szabadidős kirándulás tevékenység végzése, vagy azzal összefüggő utazás során történt. A biztosító évente 1 alkalommal térít. Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése a csónakok, ladikok eltulajdonítására.

Készpénz és értékpapír A biztosító vállalja a készpénzt, illetve a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett valutát, valamint az értékpapírokat és betétkönyveket ért károk megtérítését az ajánlaton, illetve a kötvényben foglalt összegig, mely károkat az alap- és a megkötött külön díjas biztosítási események okoztak.

Balesetbiztosítás és bővített balesetbiztosítás Baleseti halál, baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (rokkantság), baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés, bővített szolgáltatás estén még baleseti eredetű műtéti térítés és baleseti eredetű égési sérülés esetén nyújt szolgáltatást.

Kiegészítő gépjármű assistance szolgáltatás A biztosítottak (a gépjármű vezetője és utasai) tulajdonában álló biztosított gépjárműveinek mozgás- vagy üzemképtelensége esetén assistance szolgáltatást nyújt (például helyszíni javító küldése, szállítás autómentővel, tárolás, kisegítő elutazás, stb.) a Biztosító a szabályzatban lévő feltételek szerint. A gépjármű assistance szolgáltatás üzemzavar, önhibából vagy gondatlanságból eredő esetleges meghibásodás (például lemerült akkumulátor, kizárás a gépkocsiból) vagy baleset, lopás és rongálás miatt bekövetkezett káresemény kapcsán vehető igénybe, ha a gépjármű mozgásképtelen, vagyis nem működőképes.

Adatmentés kiegészítő biztosítás Amennyiben Önnek adatmentés kiegészítő biztosítása is van, akkor a Biztosító arra vállal kötelezettséget a biztosítási szabályzat szerint, hogy a biztosítási eseményekből következő adatvesztés esetén, az adat visszanyerési eljárásból fakadó költségeket a szerződésben vállalt összeghatárig, a biztosított helyett megtéríti a szolgáltatást végző KÜRT Zrt. részére. Ez például jó lehet egy digitális kamera vagy fényképezőgép adatainak megsérülésekor, hiszen a szakemberek megpróbálják majd visszahozni elveszett adatait.

Kisállat biztosítás Kutya vagy macska, feltételek szerinti betegsége és balesete következtében, az állatorvosi költség megtérítése, biztosítási évenként max.240.000 Ft-ig,káreseményenként 60.000 Ft-ig

Kockázati életbiztosítás Egy nem várt tragédia esetén valós segítséget nyújthat. Akár meglévő hitelhez, akár az éves kiadásokhoz igazodó,két személyre is megköthető kockázati biztosítás. A futamidő és szolgáltatás rugalmasan igazítható az aktuális hitelösszeghez.

Utasbiztosítás Folyamatos-éves fedezetet adó betegség, baleset és poggyászbiztosítás, mely egész Európára és kiutazásonként maximum 20 napra érvényes

Kiegészítő élet és műtéti biztosítás Betegségből adódó műtétre és halálesetre térít. A felmerülő költségek enyhítésére szolgál és széles biztosítotti kör vonható védelem alá. Területi hatály az egész EU.